تمام دانش‌آموزان باید در امتحانات حضوری شرکت کنند

تمام دانش‌آموزان باید در امتحانات حضوری شرکت کنند

ا توجه به استمرار آمورش حضوری دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری و تدریس تمام محتوای کتاب‌های درسی، امتحانات تحصیلی نوبت دوم تمام دوره‌های تحصیلی به شیوه حضوری انجام می‌شود.

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: با توجه به استمرار آمورش حضوری دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری و تدریس تمام محتوای کتاب‌های درسی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم تمام دوره‌های تحصیلی به شیوه حضوری و بر اساس آیین‌نامه‌های آموزشی و ارزشیابی انجام می‌شود.

محسن زارعی ادامه داد: سؤالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در نوبت خردادماه سال تحصیلی 1401-1400 مطابق بارم‌بندی تعیین شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بدون حذفیات طراحی و به صورت الکترونیکی به حوزه‌های امتحانی سراسر کشور ارسال می‌شود. امتحانات نهایی نیز از یکم تا بیست‌و‌هشتم خردادماه با رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه گندزدایی فضا و تجهیزات حوزه‌ها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و ... برگزار می‌شود و عوامل برگزاری امتحانات با نظارت رئیس حوزه، مسئولیت حسن برگزاری امتحانات را برعهده دارند.

وی درباره حضور دانش‌آموزان مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا در حوزه‌های امتحانی گفت: این دانش‌آموزان در محلی مجزا (قرنطینه) که برای همین منظور در همان حـوزه برگــزاری امتحانات پیش‌بینی و تجهیز شده است، با حضـور مراقبین، در امتـحانات شرکت می‌کنند و از این بابت هم نگرانی وجود ندارد.